Kompas Kapital je družba z inovativnimi pristopi pri investicijskem odločanju. Zagotavlja strateške, uresničljive in nepristranske rešitve strankam, ki se soočajo s pomembnimi, kompleksnimi in hitrimi odločitvami.

Ko se podjetje nahaja pred pomembnimi odločitvami o prestrukturiranju, strateških nakupih, povezavah, refinanciranju in pridobivanju sredstev, Kompas Kapital pomaga prepoznati ključne nevarnosti in prilagodi rešitev tako, da strankam zagotavlja učinkovit in uspešen razvoj.

V Kompas Kapitalu smo zavezani k enostavni poslovni filozofiji: zagotoviti partnerjem finančne in profesionalne vire, ki so potrebni za doseganje dolgoročnih ciljev, izkoriščanju potencialov in maksimiranju vrednosti za delničarje.

Aktivno spremljanje svetovnih trendov ter poslovnih tokov v srednji in vzhodni Evropi nam omogoča, da pomagamo strankam najti rešitve za njihove posebne izzive, ki jih prinaša globalizacija.

Za vsak projekt izberemo predan tim specializiranih strokovnjakov, ki stranki pomaga skozi vse korake združitvenega in prevzemnega procesa in tako omogoča uresničiti njene strateške in finančne cilje.