Svetovanje pri prevzemih in združitvah podjetij sestavlja širok spekter storitev, ki jih naša družba izvaja, bodisi kot posamezno storitev v poslovnem procesu ali pa kot celosten projekt. Naš pristop pri izvajanju storitev temelji na tesnem sodelovanju z našimi strankami, saj se zavedamo, da lahko le tako dosežemo skupaj zastavljene cilje.

Skozi proces vas bomo vodili strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami in poznavanjem razmer v posamezni gospodarski panogi v Sloveniji ali drugje v Evropi. Razvejana mreža poslovnih partnerjev zagotavlja dostop do potrebnih informacij in možnost hitrejšega dostopa do potencialnih strateških partnerjev. Našim strankam skozi celotno izvajanje projekta ter tudi po zaključku le-tega zagotavljamo popolno diskretnosti.

Kot svetovalci posebno pozornost posvečamo naslednjim storitvam v procesu transakcije:
- uskladitvi jasne prevzemne strategije, ki temelji na ustvarjanju dodane vrednosti za naročnika,
- iskanju in ocenjevanju ciljnih podjetij,
- pripravi ocene sinergijskih učinkov,
- vrednotenju podjetij - ocenitvi razponov cen za nakupe in prodaje,
- izdelavi podrobnega terminskega načrta prevzema in združitve,
- svetovanju pri financiranju prevzema in združitve,
- koordinaciji skrbnega pregleda pri potencialnih kandidatih za nakup oziroma prevzem - za optimalno izvajanje skrbnega pregleda skrbijo skupine visoko usposobljenih pravnih, davčnih, finančnih in tehničnih strokovnjakov,
- strukturiranju transakcije,
- operativni izvedbi prevzema / združitve - izpeljavi pravnih postopkov nakupov, prodaj, prevzemov in združitev,
- svetovanju pri poprevzemnih oziroma pozdružitvenih aktivnostih.